درباره آرمان اقتصاد

سبد گردانی چیست؟

علاقمندان به سرمایه گذاری در بازار بورس قبل از ورود به بازار باید دانش و امکانات لازم برای تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام را داشته باشند و باوجود مشغله های گوناگون وقت کافی برای رصد بازار داشته باشند.

در نبود چنین شرایطی مدیریت سرمایه خود را به نهادی تحت عنوان شرکت سبدگردانی می سپارند.

سبدگردانی فرآیندی است که در آن فرد متخصص پرتفوی اختصاصی هرفرد را تشکیل میدهد و جهت کسب سود مدیریت میکند.

چشم انداز و رسالت آرمان اقتصاد

فرآیند سبد گردانی:

افراد با تجربه و کارشناسی که به درخواست سرمایه گذار به عنوان نماینده و در قالب قرارداد مشخص مدیریت سرمایه شخص را جهت کسب سود برعهده دارند و درآمد آنها درصد توافقی از سود ایجاد کرده برای مشتری است.

مدیر سبد بر اساس سطح ریسک پذیری ، اهداف مالی و درنظر گرفتن نظرات شخصی او سبدی مناسب تشکیل میدهند و همواره بر آن نظارت و مدیریت میکنند و باتوجه به تغییر عوامل اثرگذار برمحیط سرمایه گذاری تصمیمات لازم را اتخاذ میکنند.

مزیت سبدگردانی کاهش ریسک معاملاتی و استفاده از توان حرفه ای مدیر سبد و مشاوره های جامع تیم تحلیلی شرکت سبدگردانی است.

قطعا بازار بورس در بلند مدت و نزد یک سبدگردان حرفه ای نتیجه بسیار مطلوبی خواهد داشت.

شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد در میان شرکت های سبدگردانی ، رتبه برتر جذب مشتری را دارد و در روند بلند مدت همواره سود پایدار و قابل توجهی داشته است.